Acelya

ACELYANIN D躈YASI DOSTLUGUN VE SEVGININ TEK SIMGESI
 
PortalPortal  TakvimTakvim  AnasayfaAnasayfa  SSSSSS  GaleriGaleri  躽e Listesi躽e Listesi  Kullan齝 GruplarKullan齝 Gruplar  AramaArama  Kay齮 OlKay齮 Ol  Giri yapGiri yap  

Payla | 
 

 軫TAR<创创创创创

A餫 gitmek 
YazarMesaj
sitekurucusu
Admin
Admin
avatar

Ko
Y齦an
Mesaj Say齭 : 23648
Do饀m tarihi : 01/04/65
Kay齮 tarihi : 17/02/08
Ya : 53
Nerden : insanligin oldugu yerden

MesajKonu: 軫TAR<创创创创创   Paz Eyl. 07, 2008 3:36 pm

軫TAR

Orucu bozmak, orucu a鏼ak, ramazanda akm yeme餴, oru bozma vakti.
iftar齨 z齞d, yani oruca baamak, "ims鈑" terimiyle ifade edilir.
Orucun baang ve sonu Kur'an Ker頼'de yle belirlenir: "Fecirde
beyaz iplik siyah iplikten ay齬dedilinceye kadar yeyin, i鏸n. Sonra
orucunuzu geceye kadar devam ettirin" (el-Bakara, 2/187). Ayetteki
siyah iplik gece; beyaz iplik ise g黱d鼁 anlam齨da kullan齦mt齬.
Oru鐃a g黱d鼁黱 baang齝, 輘l鈓 鈒imlerinin b鼀黭 鏾饀nlu饀na g鰎e,
ikinci fecirden (fecr-i sad齥) itibarendir. Sona ermesi ise g黱e㱮n
batmas齞齬 (et-Taber, C鈓iu'l-Bey鈔, M齭齬 1388/1968, II, 177 vd.; ibn
Kes顁, Muhtasaru Tefs顁i 輇n Kes顁, Beyrut 1402/1981, l, 165, 166). Hz.
Peygamber siyah ve beyaz iplikten gecenin karanl ile g黱d鼁黱
ayd齨l齨齨 kastedildi餴ni belirtmi⺶ir (bk. Buh鈘, Tefs顁u S鹯e,
2/28; M黶lim, S齳鈓, 33; Eb D鈜ud, Savm, 17; D鈘im, Savm, 7).

Bu ayetteki; "Orucu geceye kadar tamamlay齨齴" ifadesi, iftar齨 g黱e batt齥tan sonra yap齦mas齨 gerektirir.

Hz. Peygamber, bir ramazan g黱 yolculuk s齬as齨da g黱e bat齨ca, Bil鈒
(r.a)'e bir 㧐yler haz齬lamas齨 s鰕lemi, hen鼁 g黱e 齥lar齨齨 tam
kaybolmad齨 g鰎en Hz. Bil鈒'in teredd黷 etmesi 鼁erine yle
buyurmu⺶ur: "G黱d鼁 sona erip, gecenin do饀 tara⺶an girdi餴ni
g鰎d黰鼁 zaman oru鏻unun iftar vakti gelmi⺶ir" (Buh鈘, Savm, 33,
34, 35; M黶lim, S齳鈓, 51, 53; D鈘im, Savm, 11). Hadis-i 㧐riflerde
iftar齨 acele yap齦mas, geciktirilmemesi istenmi⺶ir. "輓sanlar iftar
acele yapt齥lar s黵ece, hay齬 鼁ere devam etmi olurlar" (Buh鈘,
Savm, 45; M黶lim, S齳鈓, 48; Tirmiz, Savm, 13; 輇n M鈉e, S齳鈓, 24;
D鈘im, Savm, 11; M鈒ik, Muvatta', S齳鈓, 6, 7; Ahmed b. Hanbel,
M黶ned, V, 147, 172, 331, 334, 337)

Bir Kuds hadiste yle buyurulur: "Kullar齧齨 bana en sevimli olan,
onlar齨 iftarda en acele edenidir" (Tirmiz, Savm, 13; Ahmed 輇n
Hanbel, II, 238, 329).

Enes b. M鈒ik (r.a)'ten, Hz. Peygamber'in iftar etmedik鏴 akm namaz
k齦mad齥lar, hi de餴lse bir yudum su i鐃ikleri rivayet edilmi⺶ir.
輋tarda acele etmenin sebebi ⺷dur. Yahudi ve Hristiyanlar, oru鏻u
olduklar zaman iftar y齦d齴lar g鰎黮黱ceye kadar geciktirirlerdi.
Onlara benzememek i鏸n iftar acele yapmak m黶tehap say齦mt齬. Sahuru
son vaktine kadar geciktirmek de m黶tehapt齬 (K鈓il Miras, Tecr頳-i
Sar頷 Tercemesi, Ankara 1984, VI, 286).

Hz. Peygamber 黰metine visal orucunu yasaklamt齬. Visal; bir g黱黱
orucunu, ba⺧a g黱黱 orucuna yemeksizin ve i鏼eksizin birle⺶irmektir.
Enes b. M鈒ik'ten rivayete g鰎e, Hz. Peygamber (s.a.s); "Bir g黱黱
orucunu 鯾黵 g黱黱 orucuna eklemeyiniz" buyurmu. Ash鈈- Kir鈓'齨 "Y
Resulullah, siz oru鏻ar birbirine ekliyorsunuz" demeleri 鼁erine; "Ben
sizin gibi de餴lim. Rabbim taraf齨dan yedirilirim ve i鏸rilirim"
cevab齨 vermi⺶ir (Buh鈘, Savm, 48, 49, 'tis鈓, 5; Tirmiz, Savm,
62; D鈘im, Savm, 14; M黶lim, S齳鈓, 59; Eb D鈜ud, Savm, 24). Visal
orucu Hz. Peygamber'e mahsus amellerdendir. 屈nk iki- g黱 s黵eli bir
oru鐃a Cenab- Hak peygamberine g verir. Nitekim hadiste bu hususa
iret edilmi⺶ir. Ayn g ve kuvvete 黰meti n鈏l olamayabilir (輇n
Kes顁, a.g.e, I, 167; K. Miras, a.g.e, VI, 290, 291).

Hz. Peygamberden iftar ederken okudu饀 baz dualar nakledilmi⺶ir:

"Allah黰me leke sumt ve bike 鈓ent ve aleyke tevekkelt ve al
r齴k齥e eftart, fe tekabbel minn. 輓neke Sumte's-semiu'l-鈒im."

Anlam: "Allah齧! Senin i鏸n oru tuttum. Sana iman ettim. Sana g黺enip
dayand齧. R齴k齨la iftar ettim. Bizden bunu kabul buyur. 撄phesiz Sen,
her 㧐yi i㱮ten ve bilensin"

Ba⺧a bir dua yledir: "Zehebe'z-zamen, ve'bteleti'l-ur鹝u ve sebete'l ecru inallah"

Anlam: "Susuzluk gitti. Damarlar 齭land. 輓allah sevap s鈈it oldu"
(bk. 輇n M鈉e, S齳鈓, 48; 輇n Kayyim, Z鈊'l-Me鈊, II, 52).

K齭aca yle de dua edilebilir: "Ya v鈙ia'l-ma餱ireti. va餱irl ve li v鈒ideyye ve li'l-m'min頽e yevme yek鹠u'l h齭鈈"

Anlam: "Ey ba瘕amas bol olan Allah'齧! Beni, ana-babam ve b黷黱
m黰inleri hesap g黱黱de ma餱iret et" (bk. 輇r鈎im S鹯esi, 14/41;
Tirmiz, Dua, 82).

Had顂-i 㧐rifte yle buyurulmu⺶ur: "茜 kimsenin duas reddolunmaz;
耫il h黭黰dar齨 duas, 輋tar s齬as齨da oru鏻unun duas, mazlumun duas,
Allah Te鈒 bu dualar sem鈟a y黭seltir, g鰇y鼁黱黱 kap齦ar齨 a鏰r
ve"izzet ve cel鈒ime yemin olsun ki, bir sure sonra da olsa, sana
yard齧 edece餴m" diye yemin eder" (el-Az顉, es-Sir鈉'l-M黱顁 辝rhu'l
C鈓ii's-Sa痤r, II, 182; 輇n Kayyim el-Cevziyye, Z鈊'l-Me鈊, II, 52).

Resulullah (s.a.s) iftar zaman齨齨 sevincinden s鰖 ederken yle
buyurmu⺶ur: "M黰inin kendisiyle ne㧐lendi餴 iki sevinci vard齬. Birisi
iftar vaktindeki oru bozma sevinci, di餰ri Rabb齨a kavu⺶u饀 zamanki
(orucunun m黭鈌at ile) sevincidir" (Buh鈘, Savm, 9; M黶lim, S齳鈓,
163, 165; Nesa, S齳鈓, 42; Ahmed b. Hanbel, M黶ned, II, 232, 273, 516,
III, 5).

_________________


Ahh…Y黵egim eriyorken dilinde
Kavruk ve 黵kek arzular diyar齨da
Ruhum esir d黶t sana tutsag齧 y黵eginde
En uzun gecemde en uzun siirim sana
Y黵egi y黵egime dokunan adam
benim babay黵eklim ..
Sayfa bana d鰊 A餫 gitmek
Kullan齝 profilini g鰎 http://acelya.forumakers.com
 
軫TAR<创创创创创
Sayfa bana d鰊 
1 sayfadaki 1 sayfas

Bu forumun m黶aadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Acelya :: RAMAZAN 諾EL-
Buraya ge鏸n: